close

منوی کاربری سایتالف) معرفی پروژه

1. عنوان پروژه:
هوشمندسازی شهر رشت : شبکه فیبر نوری

2. بخش:
حمل و نقلی و امور زیربنایی

زیربخش:
خدمات شهری

3. تولیدات / خدمات:

4. محل:
محدوده شهر

5. مشخصات پروژه ( خلاصه فرآیند اجرایی پروژه ، سابقه اجرای طرح ، میزان اشتغال زایی ):
استفاده از امکانات موجود و تکمیل زنجیره ی ارزش زیرساخت های شهر رشت با نگاه ایجاد توسعه شهری و ایجاد درآمد پایدار , ایجاد شبکه هوشمند حمل و نقلی و زیرساخت شبکه فیبر نوری دو پروژه مهم هوشمند سازی می باشند

6. ظرفیت سالانه:
(وارد نشده)

ب) وضعیت پروژه

7. دسترسی به مواد اولیه محلی / داخلی:

8. بازار فروش:

داخلی: خیر

خارجی: خیر

9. دوره ساخت:
0 سال

- موجود بودن مطالعات امکان سنجی
بله

- فراهم شدن زمین مورد نیاز
خیر

- مجوز قانونی (جواز تأسیس، سهم ارز و ...)
خیر

- توافقنامه همکاری منعقد با سرمایه گذار محلی/خارجی
خیر

- قرارداد تامین مالی منعقد
خیر

- قرارداد منعقد با پیمانکار (پیمانکاران) محلی/خارجی
خیر

- تاسیسات زیر بنایی (برق، آب، وسایل ارتباطی ، سوخت ، راه و ...)
خیر

- لیست دانش فنی، ماشین آلات و تجهیزات مانند فروشنده/سازنده مشخص
خیر

- قرارداد منعقد شده برای خرید لیست دانش فنی، ماشین آلات و تجهیزات
خیر

ج) ساختار مالی پروژه

تعریف میزان سرمایه گذاری (ریالی) ارز مورد نیاز (میلیون یورو) مبلغ کل (میلیون یورو)
میلیون ریال نرخ معادل با میلیون یورو
سرمایه ثابت 26 4500 ريال 5777.7777777778 0 5777.7777777778
سرمایه درگردش 0 4500 ريال 0 0 0
کل سرمایه‌گذاری پروژه 26 4500 ريال 5777.7777777778 0 5777.7777777778

0 میلیون یورو

0 میلیون یورو

0 میلیون یورو

0 میلیون یورو

ارزش حال خالص (NPV):
800 میلیارد ریال

نرخ بازگشت داخلی (IRR):
31 درصد

دوره زمانی بازگشت سرمایه (PP):

د) سایر مشخصات

12. نوع پروژه:
تشکیل

مشخصات شرکت:

نام(اشخاص حقوقی/حقیقی):

نام شرکت :

سایر مشخصات:

آدرس:

شماره تماس:

فکس:
(وارد نشده)

وب سایت:
(وارد نشده)

ایمیل:
(وارد نشده)


بخش خصوصی

و) فایل های ضمیمه

ورود کاربران