close

منوی کاربری سایتالف) معرفی پروژه

1. عنوان پروژه:
احداث پارکینگ های طبقاتی هوشمند و مکانیزه

2. بخش:
حمل و نقلی و امور زیربنایی

زیربخش:
حمل ونقل

3. تولیدات / خدمات:

4. محل:
محدوده شهر

5. مشخصات پروژه ( خلاصه فرآیند اجرایی پروژه ، سابقه اجرای طرح ، میزان اشتغال زایی ):
در جهت کاهش ترافیک و تامین محل پارک خودرو در پارک های حاشیه ای و سطح شهر احداث 11 پارکینگ طبقاتی مکانیزه وهومشند پیشنهاد گردیده است.
1 - در میدان انتظام به مساحت 400 مترمربع
2- ساختمان فعلی شهرداری رشت در خیابان سعدی به مساحت 450 مترمربع
3 - عرصه ی ساختمان منطقه یک شهرداری به مساحت 330 مترمربع
4- عرصه ی بازار روز در خیابان سعدی به مساحت 450 مترمربع
5 - کل عرصه ی ساختمان درآمدهای عمومی در خیابان استادسرا به مساحت 240 مترمربع
6 - کل عرصه ی ساختمان منطقه دو شهرداری در چله خانه به مساحت 200 مترمربع
7 - کل عرصه ی ساختمان منطقه 3 شهرداری در خیابان تختی به مساحت 300 مترمربع
8 - چهارراه گلسار پشت ساختمان مخابرات به مساحت تقریبی 1000 مترمربع
9 - پارکینگ طبقاتی - تجاری در منطقه 3 ضلع شمالی میدان امام حسین به مساحت 4858 مترمربع
10 - پارکینگ طبقاتی - تجاری در ساختمان سابق شهرداری منطقه 4 واقع در بلوار طالقانی روبروی پمپ بنزین چمارسرا به مساحت 840 مترمربع
11 - پارکینگ طبقاتی - تجاری در ساختمان سابق خدمات موتوری شهرداری سابق واقع در تقاطع خیابان های سردار جنگل وضیابری به مساحت 3208 مترمربع

6. ظرفیت سالانه:
(وارد نشده)

ب) وضعیت پروژه

7. دسترسی به مواد اولیه محلی / داخلی:

8. بازار فروش:

داخلی: خیر

خارجی: خیر

9. دوره ساخت:
0 سال

- موجود بودن مطالعات امکان سنجی
بله

- فراهم شدن زمین مورد نیاز
بله

- مجوز قانونی (جواز تأسیس، سهم ارز و ...)
خیر

- توافقنامه همکاری منعقد با سرمایه گذار محلی/خارجی
خیر

- قرارداد تامین مالی منعقد
خیر

- قرارداد منعقد با پیمانکار (پیمانکاران) محلی/خارجی
خیر

- تاسیسات زیر بنایی (برق، آب، وسایل ارتباطی ، سوخت ، راه و ...)
خیر

- لیست دانش فنی، ماشین آلات و تجهیزات مانند فروشنده/سازنده مشخص
خیر

- قرارداد منعقد شده برای خرید لیست دانش فنی، ماشین آلات و تجهیزات
خیر

ج) ساختار مالی پروژه

تعریف میزان سرمایه گذاری (ریالی) ارز مورد نیاز (میلیون یورو) مبلغ کل (میلیون یورو)
میلیون ریال نرخ معادل با میلیون یورو
سرمایه ثابت 300000 4500 ريال 66666666.666667 0 66666666.666667
سرمایه درگردش 0 4500 ريال 0 0 0
کل سرمایه‌گذاری پروژه 300000 4500 ريال 66666666.666667 0 66666666.666667

0 میلیون یورو

0 میلیون یورو

0 میلیون یورو

0 میلیون یورو

ارزش حال خالص (NPV):
0 میلیارد ریال

نرخ بازگشت داخلی (IRR):
0 درصد

دوره زمانی بازگشت سرمایه (PP):

د) سایر مشخصات

12. نوع پروژه:
تشکیل

مشخصات شرکت:

نام(اشخاص حقوقی/حقیقی):

نام شرکت :

سایر مشخصات:

آدرس:

شماره تماس:

فکس:
(وارد نشده)

وب سایت:
(وارد نشده)

ایمیل:
(وارد نشده)


بخش خصوصی

و) فایل های ضمیمه

ورود کاربران