close

منوی کاربری سایتالف) معرفی پروژه

1. عنوان پروژه:
مشارکت در املاک درشت دانه و فعال سازی کارخانجات غیر فعال

2. بخش:
حمل و نقلی و امور زیربنایی

زیربخش:
حمل و نقل

3. تولیدات / خدمات:

4. محل:
محدوده شهر

5. مشخصات پروژه ( خلاصه فرآیند اجرایی پروژه ، سابقه اجرای طرح ، میزان اشتغال زایی ):
به منظور سرمایه گذاری در املاک درشت دانه داخل یا حاشیه شهر با قابلیت سرمایه گذاری وترغیب به ساخت و ساز مالکان همچنین بازسازی و نوسازی کارخانجات غیرفعال شهر رشت به منظور ساماندهی صنوف این پروژه تعریف شده است.اولویت شهرداری رشت جهت مشارکت:
1- مشارکت دو جانبه ( مالک, شهرداری)
2- مشارکت سه جانبه (مالک , سرمایه گذار , شهرداری)
3- تهاتر
4- فروش

6. ظرفیت سالانه:
(وارد نشده)

ب) وضعیت پروژه

7. دسترسی به مواد اولیه محلی / داخلی:

8. بازار فروش:

داخلی: خیر

خارجی: خیر

9. دوره ساخت:
0 سال

- موجود بودن مطالعات امکان سنجی
خیر

- فراهم شدن زمین مورد نیاز
خیر

- مجوز قانونی (جواز تأسیس، سهم ارز و ...)
خیر

- توافقنامه همکاری منعقد با سرمایه گذار محلی/خارجی
خیر

- قرارداد تامین مالی منعقد
خیر

- قرارداد منعقد با پیمانکار (پیمانکاران) محلی/خارجی
خیر

- تاسیسات زیر بنایی (برق، آب، وسایل ارتباطی ، سوخت ، راه و ...)
خیر

- لیست دانش فنی، ماشین آلات و تجهیزات مانند فروشنده/سازنده مشخص
خیر

- قرارداد منعقد شده برای خرید لیست دانش فنی، ماشین آلات و تجهیزات
خیر

ج) ساختار مالی پروژه

تعریف میزان سرمایه گذاری (ریالی) ارز مورد نیاز (میلیون یورو) مبلغ کل (میلیون یورو)
میلیون ریال نرخ معادل با میلیون یورو
سرمایه ثابت 0 4500 ريال 0 0 0
سرمایه درگردش 0 4500 ريال 0 0 0
کل سرمایه‌گذاری پروژه 0 4500 ريال 0 0 0

0 میلیون یورو

0 میلیون یورو

0 میلیون یورو

0 میلیون یورو

ارزش حال خالص (NPV):
0 میلیارد ریال

نرخ بازگشت داخلی (IRR):
0 درصد

دوره زمانی بازگشت سرمایه (PP):

د) سایر مشخصات

12. نوع پروژه:
گسترش و توسعه

مشخصات شرکت:

نام(اشخاص حقوقی/حقیقی):

نام شرکت :

سایر مشخصات:

آدرس:

شماره تماس:

فکس:
(وارد نشده)

وب سایت:
(وارد نشده)

ایمیل:
(وارد نشده)


بخش خصوصی

و) فایل های ضمیمه

ورود کاربران