close

منوی کاربری سایتالف) معرفی پروژه

1. عنوان پروژه:
باغ هنرو طبیعت

2. بخش:
گردشگری

زیربخش:
پارکهای موضوعی

3. تولیدات / خدمات:

4. محل:
محدوده شهر

5. مشخصات پروژه ( خلاصه فرآیند اجرایی پروژه ، سابقه اجرای طرح ، میزان اشتغال زایی ):
منطقه ای محصور با درختان دست کاشت با مساحتی در حدود 450 هکتار در ج6 کبلومتری جنوب شهر رشت ئ در مجاورت جاده رشت به لاکان

6. ظرفیت سالانه:
(وارد نشده)

ب) وضعیت پروژه

7. دسترسی به مواد اولیه محلی / داخلی:

8. بازار فروش:

داخلی: خیر

خارجی: خیر

9. دوره ساخت:
48 سال

- موجود بودن مطالعات امکان سنجی
بله

- فراهم شدن زمین مورد نیاز
بله

- مجوز قانونی (جواز تأسیس، سهم ارز و ...)
بله

- توافقنامه همکاری منعقد با سرمایه گذار محلی/خارجی
خیر

- قرارداد تامین مالی منعقد
خیر

- قرارداد منعقد با پیمانکار (پیمانکاران) محلی/خارجی
خیر

- تاسیسات زیر بنایی (برق، آب، وسایل ارتباطی ، سوخت ، راه و ...)
بله

- لیست دانش فنی، ماشین آلات و تجهیزات مانند فروشنده/سازنده مشخص
خیر

- قرارداد منعقد شده برای خرید لیست دانش فنی، ماشین آلات و تجهیزات
خیر

ج) ساختار مالی پروژه

تعریف میزان سرمایه گذاری (ریالی) ارز مورد نیاز (میلیون یورو) مبلغ کل (میلیون یورو)
میلیون ریال نرخ معادل با میلیون یورو
سرمایه ثابت 500 4500 ريال 111111.11111111 0 111111.11111111
سرمایه درگردش 0 4500 ريال 0 0 0
کل سرمایه‌گذاری پروژه 500 4500 ريال 111111.11111111 0 111111.11111111

0 میلیون یورو

0 میلیون یورو

0 میلیون یورو

0 میلیون یورو

ارزش حال خالص (NPV):
98,901 میلیارد ریال

نرخ بازگشت داخلی (IRR):
31 درصد

دوره زمانی بازگشت سرمایه (PP):
4 ماه

د) سایر مشخصات

12. نوع پروژه:
گسترش و توسعه

مشخصات شرکت:

نام(اشخاص حقوقی/حقیقی):

نام شرکت :

سایر مشخصات:

آدرس:

شماره تماس:

فکس:
(وارد نشده)

وب سایت:
(وارد نشده)

ایمیل:
(وارد نشده)


سایر

و) فایل های ضمیمه

ورود کاربران